ADVERT

Koliki treba da bude marketing budžet?

U našem poslu, često dobijamo pitanje, a koliko treba uložiti u Google, Facebook, Instagram i slično?

Evo brzo kontra pitanje – Koliki vam je marketing budžet?

Ukoliko spadate u većinu preduzetnika sa kojima smo pričali, verovatno nemate odgovor. Znamo da marketing budžeti nisu tema o kojoj biste pričali sa prijateljima na popodnevnoj kafi pored reke, ali ovaj budžet je direktno povezan sa rastom preduzeća.

Marketing budžet treba upravljati u skladu sa prihodima

Razmislite samo o ovim brojevima:

  • Preduzeća koja beleže rast 1-15% godišnje, u proseku ulažu 16% prihoda u marketing
  • Preduzeća koja rastu 16-30% godišnje, ulažu oko 22% prihoda u marketing
  • Preduzeća koja imaju stopu rasta 31-100+% godišnje, ulažu preko 50% prihoda u marketing (naravno, ovde se radi o multinacionalnim kompanijama kao što su Microsoft, Oracle ili Twitter)

Prvo i glavno. Marketing budžet treba da bude u procentualnoj korelaciji sa vašim bruto prihodima.

Na primer, kompanija XY ima bruto prihod od 60 miliona dinara godišnje u 2019. godini. 13% od tog iznosa izdvaja se za marketing u 2020. 13% od 60 miliona iznosi  7.800.000 godišnje odnosno 650.000 mesečno.

Dakle, prvi korak je da izračunate koliki vam je godišnji bruto prihod. Ukoliko vam je posao nov ili značajno fluktuiraju prihodi, kalkulaciju je možda potrebno raditi kvartalno ili čak mesečno.

Kada se donosi odluka o marketing budžetu, potrebno je voditi računa o nekoliko faktora.

1. Počinjete biznis ili uvodite nov proizvod / uslugu

Prva godina je izuzetno teška jer vam je marketing tada najpotrebniji a nemate finansijksih sredstava  za te svrhe. Međutim, o marketingu morate razmišljati kao o investiciji jer on to zaista i jeste. Investirate u svoj posao.

Primer. Procenat izdvajanja za marketing 25% – 35%

Neke grane privrede su konkurentnije u odnosu na neke druge. Ukoliko u vašoj niši postoji velika konkurencija, onda investirajte bliže stopi od 35%. Ukoliko je konkurencija slaba, što znači da ste praktično jedini u niši onda bi stopa trebala da bude oko 25%. Jačinu konkurencije možete pratiti skalom od 1 do 10. Na jedinici imamo totalno odsustvo konkurencije dok 9 ili 10 odlikuje izuzetno visoka konkurentnost. Što je veći broj na ovoj skali, veći treba i procenat izdvajanja za marketing budžet.

Kada svoj biznis postavite na noge i predvidivost prihoda je stabilna, prelazite na sledeću kategoriju.

2. Stabilnost i rast prihoda

U ovoj varijanti imamo smanjenje izdvajanja za marketing u odnosu na ukupne prihode.

Primer 2. Procenat izdvajanja za marketing 12% – 18%

Ovde su bitna dva parametra za praćenje: konkurencija i profitna stopa. Što je profitna stopa viša, više možete i da uložite u marketing. Konkretno, ukoliko je konkurencija slaba, krećite sa ka stopi od 12% , a ako je jaka idite ka 18%, a onda neka profitna stopa determiniše da li ulagati više ili manje.

3. Stagnacija ili pad prihoda

Ok, treći faktor situacija je kada prihodi stagniraju ili opadaju. U takvim okolnostima, jedna od stvari koje vam sigurno trebaju jeste i marketinška injekcija.

Koliki god da vam je budžet za marketing, u ovoj situaciji morate ga podići za 3 – 10% narednih 6 meseci.

Nakon nekoliko meseci, primetićete trend. Ako posle 6 meseci dolazi do rasta prihoda, možete razmišljati o smanjenju procenta ukoliko je stanje održivo.

Međutim, ukoliko se posle 6 meseci pad i dalje nastavlja, povećajte budžet za par procenata, dok konačno ne utvrdite visinu budžeta koja menja stvari.

Ono što nas je kriza izazvana Koronom naučila jeste sledeći obrazac ponašanja kod domaćih preduzetnika. Kada vlasnik preduzeća odluči da skrati troškove, prvo što uradi je smanjenje budžeta za marketing. U takvim uslovima to je ogromna greška i to ne sme da se radi. Potrebno je troškove smanjivati na drugim mestima, jer ako ukinete marketing koja će to poluga otkočiti stopirane zupčanike. Ukidanje marketinga je mera protiv opstanka preduzeća u recesionim uslovima.

 

 

Podeli tekst
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest

Potrebna vam je marketing strategija koja će unaprediti vašu prodaju?